warsztaty, rozmowy, spotkania Złożone narzędzia roślinne

prowadzenie
Filip Kijowski, Liliana Zeic
we współpracy z etnobotaniczką Rutą Pindyryndą
na podstawie autorskich tekstów napisanych przez Dominikę Wasilewską oraz Krysię Jędrzejewską-Szmek
czas trwania → 180 minut

Liliana Zeic łączy teoretyczny namysł i praktyczne badania, oscylując wokół wsparcia przyrody dla rozwoju queerowych form życia, poszukiwania nowych form opowiadania o cielesnych sposobach przetwarzania doświadczeń traumy czy stresu oraz doświadczania samej queerowości, rozumianej jako niezgody na społecznie, kulturowo i patriarchalnie ustalone normy. W ramach rezydencji artystki w Domu Utopii będziemy się przyglądać badawczo roślinom traktując je jako autonomiczne i podmiotowe.

Jak można wyobrazić sobie wspólnotę nie tylko ludzką? Czy wspólnota queerowa: wspólnota wszystkich tych, które i którzy są na marginesie tego, co nazywamy „normą”, może wymykać się także kategoriom gatunkowym i rozszerzać na to co nieludzkie? Na to co roślinne, płynne, agrarne, wyrastające z ziemi?


W stronę queerowej ekologii
warsztat-rozmowa

30 września (piątek)
17:00 – 19:00

prowadzenie: Liliana Zeic
na podstawie autorskich tekstów napisanych przez Dominikę Wasilewską oraz Krysię Jędrzejewską-Szmek 
i we współpracy z etnobotaniczką Rutą Pindyryndą

Warsztat, podczas którego, dzięki wsparciu zaproszonych gościń, zastanowimy się, czego możemy nauczyć się od roślin o funkcjonowaniu w nienormatywny sposób w normatywnym społeczeństwie.

Naszymi przewodniczkami będą rośliny rosnące na dachu Domu Utopii: ogród zasiany przez wiatr, stworzony z ruchu roślin, a nie z działalności człowieka. Ogród chwastów, chabazi, badyli i zielska – roślin, które nauczyły się żyć przy człowieku. A w szczególności jedna konkretna roślina czyli nawłoć kanadyjska.

Zapraszamy do wspólnej rozmowy i do wspólnego namysłu, a wszystko w przestrzeni swobody, regeneracji i wzajemnej uważności. 

Miejsce: Taras Domu Utopii (3 piętro), dostęp do przestrzeni możliwy jest za pomocą windy.


Zapisy na wydarzenia przyjmujemy pod adresem rezerwacja@domutopii.pl lub za pośrednictwem przycisku „zapisz się”.


Dotychczas w ramach cyklu „Złożone narzędzia roślinne” miały miejsce 4 spotkania:

Piątek, 8 września / 18:00
O poruszaniu wspólnoty
warsztat ruchowy z elementami rozmowy i performans
prowadzenie: Filip Kijowski, Liliana Zeic
we współpracy z etnobotaniczką Rutą Pindyryndą

Warsztat – 18:00-21:00
Rośliny poczęstunek i wspólna rozmowa – 21:00-22:30

Podczas warsztatu skupimy się nad więziami międzyludzkimi i międzygatunkowymi, pozwalając aby to one nami poruszały, podczas odkrywania możliwości i potencjalności, jakie daje tworzenie ludzko-roślinnej wspólnoty.

Skorzystamy z podstaw elementów improwizacji kontaktowej, będzie czas i na rozmowę, i na zabawę i na wspólne oddychanie.

Ucieleśnioną część warsztatu rozpoczniemy od strojenia naszych systemów nerwowych. Będziemy pracować z głęboką uważnością, wsparciem, troską czy oddaniem kontroli. Otrzymamy możliwość zwrócenia uwagi na to, jak nasze ciało przetwarza te komunikaty, jak je możemy zauważać. Poruszając się w przestrzeni będziemy pracować indywidualnie, w parach oraz wszystkie razem.

Warsztat zaprasza do przyjrzenia się bliżej sobie za pośrednictwem roślin. Jak możemy razem z roślinami (i dzięki nim) myśleć i wyobrażać sobie rzeczywistość? Jak możemy, dzięki i razem z nimi, współtworzyć świat.

Naszymi przewodniczkami będą rośliny rosnące na dachu Domu Utopii: ogród zasiany przez wiatr, stworzony z ruchu roślin, a nie z działalności człowieka. Ogród chwastów, chabazi, badyli i zielska - roślin, które nauczyły się żyć przy człowieku. A w szczególności jedna konkretna roślina czyli bylica pospolita. Zapraszamy do wspólnej praktyki ruchowej i do wspólnej rozmowy, a wszystko w przestrzeni swobody, regeneracji i wzajemnej uważności.

*Nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia z kontakt improwizacją, tańcem czy praktykami ruchowymi aby uczestniczyć w warsztacie.

Miejsce: Taras Domu Utopii (3 piętro), dostępność do przestrzeni możliwa jest za pomocą windy.

Po warsztacie zapraszamy na roślinny poczęstunek połączony z rozmową.


Piątek, 21 lipca / 17:00
Ciało roślinne – ciało ludzkie
spotkanie i rozmowa z Lilianą Zeic

Zapraszamy do udziału w spotkaniu-rozmowie prowadzonej przez artystkę wizualną Lilianę Zeic.
Razem będziemy doświadczać i rozmawiać o ciałach roślinnych – ich rezyliencji, regeneracji, odporności i wrażliwości. Jak ruszają się roślinne ciala? Jak przestać o nich myśleć jako o tych unieruchomionych, nieruchomych? Czy możemy się od nich nauczyć jak żyć w nienormatywny sposób w normatywnym społeczeństwie?

Punktem wyjścia będą dla nas konkretne rośliny rosnące na dachu Domu Utopii. Ogród zasiany przez wiatr, stworzony z ruchu roślin, a nie z działalności człowieka. Ogród chwastów, chabazi, badyli i zielska - roślin które nauczyły się żyć przy człowieku, w niesprzyjających warunkach. Roślin kompanek, przetrwanek, towarzyszek.


Sobota, 15 lipca / 17:00
Rozwijanie queerowych form życia. Opowiadanie razem z roślinami
spotkanie i rozmowa z Lilianą Zeic

Zapraszamy do udziału w warsztatach prowadzonych przez artystkę Lilianę Zeic.

Konkretne rośliny i ich historie, stanowić będą dla nas punkt wyjścia do szkicowania możliwych scenariuszy przeorganizowania społecznego. Pracować będziemy z opowieścią, wyobrażając sobie relacje oraz międzygatunkowe połączenia i przepływy.
Punktem wyjścia będą dla nas ciała roślinne i ciała ludzkie – ich przestrzenność, ich rezyliencja, regeneracja, odporność i wrażliwość.


Sobota, 8 lipca / 17:00
Roślinny feminizm, roślinny queer
spotkanie z Lilianą Zeic

Spotkanie autorskie Liliany Zeic zapoczątkuje pobyt badawczy i rezydencyjny artystki w Domu Utopii. Podczas spotkania Liliana Zeic będzie opowiadać o swoich działaniach artystycznych z perspektywy roślinnych towarzyszek, z którymi przeplatają się jej twórcze ścieżki. Wspólnie przyglądać się będziemy połączeniom i wzajemnym przepływom pomiędzy tym co feministyczne, tym co queerowe a tym co roślinne. Tym jak te światy czerpią z siebie i jak nawzajem mogą się wzmacniać.

Pojawi się pokrzywa, ruta, świerk i topola, oraz wiele wiele innych roślinnych istot.


Liliana Zeic (ona/jej) – artystka wizualna, queerowa feministka, doktora sztuki. Pracuje z wideo, fotografią, obiektem oraz tekstem tworząc intermedialne i performatywne projekty ​oparte na badaniach artystycznych. Pracuje na wrocławskim ASP, mieszka w Warszawie.

Filip Kijowski (on/jego) – queerowy artysta zaangażowany społecznie. Założyciel i pomysłodawca Biblioteki Azyl w Galerii Labirynt w Lublinie. Jego nomadyczna praktyka opiera się na wiedzy i osobistych doświadczeniach z choreografii, perfomansu i
improwizacji.

Dominika Wasilewska (ona/jej) – niezależna badaczka, osoba pisząca, wydawczyni i twórczyni przestrzeni edukacyjnych. Jej research i praktyka oscylują wokół dziedzin takich jak posthumanizm, nowy materializm, teoria krytyczna, studia postkolonialne i teoria queeru. Pisze i opowiada o postnaturze, dziwnej ekologii, kontaminacji, transkorporalności i hakowaniu algorytmów nowoczesności. Twórczyni projektu badawczo-edukacyjnego Współbycie oraz współprowadząca podkast Poskończoności. W lutym 2024 ukażą się pierwsze publikacje współtworzonego przez nią wydawnictwa Współbycie.

Krysia Jędrzejewska-Szmek – artystka wizualna i biolożka. Osią jej zainteresowań są wzajemne powiązania i napięcia w relacjach międzygatunkowych. Jej praktyka jest oparta na badaniach, inspiruje się nauką jednocześnie z nią polemizując. Członkini Grupy ZAKOLE. www.zakole.pl  www.krystynaszmek.cargo.site


fot. dzięki uprzejmości osób artystycznych