Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA WYDARZENIA W TEATRZE ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE

I. Informacje dla widzów

 

 1. Zakup biletów na wydarzenia w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w cennikach biletów, z tym zastrzeżeniem że zmiany nie mogą dotyczyć cen biletów już zakupionych bądź zarezerwowanych.
 4. W Teatrze obowiązują następujące rodzaje biletów: bilety normalne i bilety ulgowe.
 5. Widzowie, którzy nabyli bilety są zobowiązani do punktualnego przybycia do Teatru i wejścia na spektakl. Widzowie, którzy nie pojawią się przed ustaloną godziną rozpoczęcia spektaklu nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy, o ile przerwa w spektaklu jest przewidziana.
 6. Sprzedaż biletów odbywa się: w Kasie Teatru, przez oficjalną stronę internetową Teatru www.laznianowa.pl, na stronach internetowych Partnerów Teatru oraz we współpracy z innymi organizacjami po zawarciu odpowiednich umów.
 7. Bilety ulgowe należy okazywać wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. W przypadku nieokazania lub nieposiadania dokumentu uprawniającego do ulgi bilety ulgowe są nieważne, a osoba je posiadająca nie zostanie wpuszczona na spektakl (wydarzenie).
 8. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby, którym przysługuje status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych – po okazaniu ważnej legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zakupu biletu ulgowego.
 9. Studenci uczelni teatralnych i filmowych oraz kierunków teatralnych na innych uczelniach uprawnieni są do zakupu wejściówek w kasie Teatru w cenie 15 zł po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.
 10. Pracownicy instytucji kultury uprawnieni są do zakupu wejściówek w kasie Teatru w cenie 15 zł.
 11. Teatr ustala indywidualne zniżki dla współpracujących organizacji, przedsiębiorstw, fundacji oraz osób prywatnych.
 12. Teatr honoruje Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz program Kraków dla rodziny „N”.
 13. Podczas trwania spektakli (wydarzeń) obowiązuje zakaz rejestracji audiowizualnej spektaklu (wydarzenia), w tym osób wystawiających spektakl oraz innych widzów i uczestników spektaklu (wydarzenia), oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
 14. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić przed rozpoczęciem płatności w kasie.
 15. Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane w Teatrze przez podmioty zewnętrzne są każdorazowo określane przez organizatora wydarzenia.

 

II. Rezerwacje biletów

 

 1. W przypadku rezerwacji mailowej lub telefonicznej biletów Widzowie wyrażają zgodę na kontakt przez Teatr pod danymi podanymi w rezerwacji.
 2. Wysłanie prośby o rezerwację drogą mailową nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji. Rezerwacja jest dokonana wyłącznie w sytuacji gdy Teatr prześle potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 3. Rezerwacje biletów, które nie zostały opłacone w terminie podanym przez Teatr, wygasają automatycznie z upływem terminu do ich opłacenia.
 4. W trakcie odbioru biletu należy podać numer rezerwacji bądź imię i nazwisko osoby rezerwującej. Nie wolno udostępniać numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku przekazania numeru rezerwacji osobom trzecim Teatr nie ponosi za to jakiejkolwiek odpowiedzialności, w szczególności w przypadku niemożliwości uczestniczenia w spektaklu (wydarzeniu).
 5. Zakupu bądź rezerwacji biletu dokonać można jedynie imiennie lub na członka rodziny zamieszkującego w jednym gospodarstwie domowym. Zakup biletów przez osoby niezamieszkujące wspólnie możliwy jest wyłącznie w imieniu własnym.

 

III. Zwroty, reklamacje i wymiany biletów

 

 1. Widzom, którzy spóźnili się na spektakl (wydarzenie) nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
 2. Zwrot biletu możliwy jest do 7 dni roboczych przed wydarzeniem.
 3. Zwrot pieniędzy za zwrócony bilet następuje w tej samej formie w jakiej bilety zostały opłacone.
 4. Przy zwrocie biletów zakupionych w kasie Teatru, opłaconych kartą bądź gotówką, konieczny jest paragon.
 5. Przy zwrocie biletów zakupionych przez stronę internetową Teatru konieczny jest numer transakcji.
 6. W wypadku odwołania wydarzenia przez Teatr, zwrot pieniędzy za bilet zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych.
 7. Istnieje możliwość wymiany zakupionych biletów na inne wydarzenie, z tym zastrzeżeniem że jeśli bilet na inne wydarzenie jest droższy niż bilet na wydarzenie, którego wymiana dotyczy, wówczas należy dopłacić brakującą kwotę.
 8. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: bilety@laznianowa.pl. Złożone reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych.

 

 IV.    Zakup biletów on-line

 

 1. Zakup biletów w systemie on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku wystąpienia problemów z zakupem biletów on-line, pracownicy kasy zobowiązani są dokonać pomocy w finalizacji zakupu.
 3. Sprzedaż biletów w systemie on-line odbywa się zgodnie z procedurą: wybranie biletów on-line przez zakładkę bilety – kup bilet on-line - wypełnienie formularza, zapłata za zamówienie poprzez system płatności Przelewy 24 – otrzymanie przez osobę zamawiającą potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany adres e-mail.
 4. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym bilecie i produkcie jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. Bilety zakupione poprzez system on-line można odebrać w kasie Teatru (po podaniu numeru zamówienia), otrzymać drogą mailową w formacie pdf lub smsem na podany numer telefonu. Nie ma konieczności drukowania biletów zakupionych on-line. Teatr zachęca do okazywania ich na telefonach.
 6. W przypadku nieotrzymania na adres e-mail potwierdzenia z biletem należy przed kontaktem z Teatrem sprawdzić folder SPAM.
 7. Kupujący jest zobowiązany chronić potwierdzenie i nie udostępniać go innym osobom, zwłaszcza zawartego w nim kodu kreskowego służącego identyfikacji biletu specjalnym czytnikiem. Na wydarzenie zostanie wpuszczona pierwsza i tylko jedna osoba posiadająca ważne potwierdzenie.
 8. Faktura na bilety zakupione on-line może zostać wystawiona jedynie na osobę, która dokonała przelewu.
 9. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny - spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail lub numerem telefonu podanymi przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Teatr nie miał wpływu.
 10. Płatności za bilety obsługiwane są przez Przelewy24 – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl.
 11. Nie ma możliwości zakupu on-line wejściówek oraz biletów w specjalnych cenach na podstawie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz karty Kraków dla rodziny „N”.

 

V. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupującego w procesie rezerwacji i sprzedaży biletów jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie (31-977), os. Szkolne 25.
 2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
 3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniania i usunięcia.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Teatru oraz wspierające ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@LAZNIANOWA.PL