Komentowany spacer z artystą Spowalniając doświadczenie

Prowadzenie
Tomáš Moravec
Kuratorzy
Łukasz Trzciński, Dominik Stanisławski
Visegrad Fund

Środowisko dzisiejszych miast staje nieustannie w obliczu narastającej presji i wysiłków ukierunkowanych na maksymalizację gospodarczej i politycznej eksploatacji. Dystopijna wizja struktury miejskiej, w której nie będzie można wykonywać żadnych swobodnych gestów i wykorzystywać przestrzeni publicznej do działań poetyckich, staje się coraz bardziej realna, chyba, że wspólnie zawalczymy o jej odzyskanie.

Tomáš Moravec wkracza w różne miejsca Krakowa – place budowy, nieużytki, przestrzeń utraconą, tereny o ambiwalentnym statusie, aby odkrywać ich potencjał w kategorii wyobrażeniowych pejzaży miejskich. Miejsca, które zwracają jego uwagę, często nie mają stałego charakteru, a tym samym moment wyobrażeniowy, który oferują, jest ulotny – w każdej chwili mogą zostać pokryte nową warstwą procesu transformacji miasta. Miasto można zatem czytać w odniesieniu do Andreasa Huyssena jako nieustannie przepisywany
/ nadpisywany palimpsest, miejski pergamin wielokrotnego użytku.

Artysta umieścił nad każdą z lokalizacji wirtualne teksty, które – za pośrednictwem urządzeń cyfrowych – można oglądać jako heterotopiczną mapę.

Zapraszamy na wspólny spacer z artystą, hybrydowe spotkanie z transformującym krajobrazem.


Tomáš Moravec – artysta wizualny mieszkający w Pradze. Ukończył Akademię
Sztuk Pięknych w Pradze w Pracowni Pracy Intermedialnej Jiříego Příhody gdzie
realizuje program doktorancki. We wspólnych projektach z Matejem Al-Ali, Petrem
Dubem i Romanem Štětiną bada różne formy współpracy artystycznej i krytycznej
interwencji w przestrzeń publiczną.

Rezydencja artystyczna Tomáša Moravca realizowana jest przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Visegrad Art Residency – Visual and Sound Arts.


Ilustracja: Tomáš Moravec, „Utopia jako metoda”