Goście Wieczerzy Pańskiej

Reżyseria
Tomasz Fryzeł
Adaptacja i dramaturgia
Piotr Froń
Występują
Mariusz Bonaszewski, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Marek Kalita, Wojciech Kalarus
duration → 75 minut

The performance will be presented with subtitles in English.

Spektakl zostanie zaprezentowany z napisami w języku angielskim.

Ja i mój Bóg żyliśmy w specjalnie zaaranżowanym świecie, w którym wszystko się zgadzało – mówi pastor Tomas Ericsson, bohater „Gości Wieczerzy Pańskiej”. Tamtego świata, jak i Boga, w którego wierzył, już dawno nie ma, a on, trwając w opustoszałej rzeczywistości, konfrontuje się z iluzorycznością swoich dawnych światoobrazów.

Obok konfrontującego się ze swą niewiarą duchownego staje trójka bliźniaczych kondycyjnie postaci. Marta Lundberg, ateistka doświadczona cudem od Boga, w którego nie wierzy. Jonas Persson, pogrążony w depresji mężczyzna, przerażony majaczącą na horyzoncie wizją wojny atomowej. Algot Frövik — cierpiący z powodu choroby kręgosłupa kościelny, który czyta o męce Chrystusa, by przezwyciężyć uporczywą bezsenność.

„Goście Wieczerzy Pańskiej” to opowieść ludziach, którzy kontemplują puste miejsce po nadziei. Medytacja nad kondycją zawieszoną między kiedyś obecną nadzieją, a jej odczuwanym obecnie brakiem. Opowieść o nadziejach skompromitowanych, utraconych. I o tych możliwych, które pozostały jednak niezauważone.

W adaptacji scenariusza Ingmara Bergmana czworo postaci raz jeszcze doświadcza opowiedzianych w filmowym pierwowzorze zdarzeń, by poprzez rozszerzoną wiwisekcję świata i swojego w nim miejsca szukać tego, czego wtedy nie zauważyli. To teatralna opowieść pozostająca w relacji z filmowym pierwowzorem – wędrówka po zapisanych w nim scenach i pejzażach, która daje możliwość wieloperspektywicznego oglądu świata i postaci.


Fot. Klaudyna Schubert

Na podstawie
„Goście Wieczerzy Pańskiej” Ingmara Bergmana
Tłumaczenie
Alicja Karwas
Reżyseria
Tomasz Fryzeł
Adaptacja i dramaturgia
Piotr Froń
Asystentka dramaturga
Marianna Cieślak
Scenografia i kostiumy
Anna Oramus
Muzyka
Nikodem Dybiński
Reżyseria świateł
Klaudyna Schubert
Występują
Mariusz Bonaszewski, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Marek Kalita, Wojciech Kalarus
Produkcja
Anna Skała (Nowy Teatr w Warszawie)
Identyfikacja graficzna
Studio Hekla
Premiera
24 lutego 2023
Nowy Teatr

 

Nowe Epifanie

 

Ingmar Bergman Foundation

Spektakl powstał we współpracy z Festiwalem Nowe Epifanie jako efekt Laboratorium Nowych Epifanii.

Wystawienie w porozumieniu z Josef Weinberger Limited, London za zgodą Ingmar Bergman Foundation.

Przedsięwzięcie grantowe „Nowy bez barier”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Reviews

Tomasz Fryzeł w spektaklu „Goście Wieczerzy Pańskiej” pokazuje, że problemy duchowe, mimo nowych wyzwań, dzieją się w pewnym bezczasie i są takie, jakie były od zarania świadomości. Bóg dalej milczy, a zwątpienie to konieczny etap wiary.
Maciej Stroiński
Fryzłowi nie tylko w warstwie tematycznej, ale i estetycznej udaje się uchwycić coś istotnego dla współczesności (zniknięcie dawniej uznawanych wartości i próba ponownego „sklejenia świata”). Ascetyczność, rodzaj flegmatycznej energii, dynamika i struktura relacji dobrze odwzorowują w szerokim znaczeniu estetykę współczesnego życia. Fryzeł stawia istotną diagnozę i zadaje pytanie: jak poradzić sobie z pustym miejscem, które zostało?
Weronika Siemińska
Spektakl jest o bezbrzeżnej, przejmującej lękiem pustce, wszechobecnej nicości, bezsensie życia i śmierci. Pustce powstałej w skutek braku miłości do ludzi, świata, zwątpienia w istnienie, moc sprawczą Boga, wyparcie go, unieważnienie. Pustce po stracie nadziei, bo jeśli się w ogóle miłość tu odczuwa, to jest ona niewystarczająca. Wszystko to doprowadza do braku wiary, wielkiej tęsknoty za nią.
Ewa Bąk