Eating the Sun

Autorka
Karolina Kowalska
Kurator
Dominik Stanisławski

Z coraz większą swobodą zaczynamy rozumieć, że słońce wcale nie świeci specjalnie dla ludzi i że gdyby przypadkiem wydarzyło się, że ludzie zwyczajnie by nie zaistnieli – w końcu mogło się tak przecież wydarzyć – rzeczy dalej toczyłyby się swoim torami. Układanka tworząca rzeczywistość wyglądałaby wtedy zgoła inaczej, niemniej dowolny filodendron, nieobciążony już ludzką klasyfikacją w rzędzie obrazkowców, radziłby sobie zapewne doskonale.

Filodendronom oraz innym roślinom przygląda się wnikliwie artystka wizualna Karolina Kowalska, badając fenomeny energii i światła, wegetacji i powiązanego z nią zanikania, harmonii i przypadkowości. Wszystko to uczy, że jesteśmy jedynie elementem wielkiej całości, a nasze hodowane na gruncie antropocentryzmu myślenie jest zaledwie jednym z możliwych sposobów przyglądania się skomplikowanej rzeczywistości.

W ramach pokazu rozsianego w przestrzeniach Teatru Łaźnia Nowa oraz Domu Utopii spotkamy się ze stanowiącymi treść bronionej niedawno dysertacji doktorskiej pracami z cyklu Abstrakttropik oraz powstałą jeszcze w 2005 roku fotograficzną instalacją zbudowaną ze świetlówek.

 

Wernisaż: 14 listopada, godz. 18:00

Mała Scena i hol Teatru Łaźnia Nowa, dach Domu Utopii

pokazy wideo: 15-17 listopada, godz. 17:00-18:00

Mała Scena Teatru Łaźnia Nowa 

instalacja w holu Teatru Łaźnia Nowa: 15-30 listopada w godz. 10-17 (oraz przed spektaklami) 

instalacji na dachu Domu Utopii: 15-30 listopada w godz. 10-20

KURATOR → Dominik Stanisławski

 

KAROLINA KOWALSKA (ur. 1978 – artystka i projektantka graficzna). Jej realizacje mają charakter intermedialny, tworzy fotografie, wideo, obiekty, oraz instalacje site — specific, w których często wykorzystuje światło. W 2023 roku otrzymała tytuł doktora sztuki nadany przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

Mała Scena Teatru Łaźnia Nowa – „Abstrakttropik”, wideo/dźwięk, czas projekcji: 24 minuty

Hol Teatru Łaźnia Nowa – „Abstrakttropik”, instalacja z roślin i doświetlających je lamp

Taras Domu Utopii – „Klosze na świetlówki”, instalacja fotograficzna na bazie świetlówek


Fot. Karolina Kowalska