Balkony – pieśni miłosne

Reżyseria
Krystian Lupa
Obsada
Halina Rasiakówna, Marta Zięba, Anna Ilczuk, Ewa Skibińska, Janka Woźnicka, Wojciech Ziemiański, Andrzej Kłak, Tomasz Lulek, Michał Opaliński
duration → 180 minut

Chwilę przed styczniową premierą „Les Emigrants” według prozy Sebalda w paryskim Odeonie Krystian Lupa przedstawia swój nowy projekt zrealizowany w Teatrze Polskim w Podziemiu we Wrocławiu, w zespole, z którym wielokrotnie pracował, zanim władze politycznymi decyzjami zniszczyły jedną z najważniejszych scen w kraju. Na scenie zobaczymy – znowu – artystki i artystów rozsianych dziś po wielu teatrach: Halinę Rasiakównę, Martę Ziębę, Annę Ilczuk, Ewę Skibińską, Jankę Woźnicką, Wojciecha Ziemiańskiego, Andrzeja Kłaka, Tomasza Lulka i Michała Opalińskiego.

Krystian Lupa: Ciągle, wciąż na nowo i coraz dotkliwiej tkwimy w więzieniach myślowych konwencji, obowiązujących norm moralności, obyczajowych tabu, w klatkach generacyjnych paradygmatów et cetera... Można by mnożyć...

Te więzienia deformują nasze życie...

Szczęście? Sens i życia? Być mężczyzną? Być kobietą?... Co to znaczy?

Być sobą? Czy to możliwe?.. I co to właściwie jest – być sobą?

Kim jestem?... Skąd przychodzę?... Dokąd zmierzam?... w dodatku jeszcze muszę być „Człowiekiem”...

Dwudziestowieczna literatura to kronika zagubienia jaźni... Kryzys tożsamości... Rozproszenie... Miłość, relacje płci stają się szczególnie tajemniczym polem (doświadczalnym?) tego w miarę wzrostu naszej świadomości coraz bardziej niejasnego procesu. My inicjujemy (przeprowadzamy?) to doświadczenie.

Czy proces doświadcza nas?

Dwóch autorów (Federico Garcia Lorca w „Domu Bernardy Alba” i John Maxwell Coetzee w powieści „Lato”... i skąd się tu wzięła Elfriede Jelinek?😵💫) - to dwie próby transgresji → stanąć po drugiej stronie płci, aby zobaczyć nieznany obraz siebie i świata...


Fot. Natalia Kabanow

Reżyseria
Krystian Lupa
Obsada
Halina Rasiakówna, Marta Zięba, Anna Ilczuk, Ewa Skibińska, Janka Woźnicka, Wojciech Ziemiański, Andrzej Kłak, Tomasz Lulek, Michał Opaliński
Produkcja
Teatr Polski w Podziemiu