Kwiecień–czerwiec 2023 Szkoła ekopoetyki: Weekend trzeci

Prowadzenie
Małgorzata Lech, Marta Pawlik, Aleksandra Gołdys, Michał Książek, Grzegorz Czemiel
czas trwania → 120-180 minut (każdy z punktów programu)

Zapraszamy do Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii na zajęcia pierwszej krakowskiej Szkoły Ekopoetyki! W programie, który zostanie zrealizowany w ciągu czterech weekendów – od kwietnia do czerwca 2023 r. – znalazły się warsztaty i wykłady, dyskusje i spacery, wspólne sesje czytania i słuchania, wiele ciekawych rozmów i dyskusji. Szkoła Ekopoetyki została pomyślana przede wszystkim jako przestrzeń spotkania, w której kwestie filozoficzne i antropologiczne przenikają się z literaturą i szeroko pojętą sztuką oraz aktywizmem ekologicznym. Słuchaczki i Słuchacze, którzy wezmą udział w pełnym cyklu zajęć, otrzymają dyplomy ukończenia całego kursu i impuls do realizacji swoich dalszych działań i projektów.

EKOPOETYKA W DOMU UTOPII

Zgodnie z greckim źródłosłowem, ekopoetyka oznacza tworzenie (poiesis) domu (oikos). Dlatego do głównych zadań Szkoły Ekopoetyki należy eksplorowanie możliwości zamieszkiwania Ziemi w sposób bardziej etyczny i zrównoważony, a także kształtowanie wybraźni ekologicznej, która pozwoli na tworzenie bardziej adekwatnych i mniej destrukcyjnych wyobrażeń na temat świata. Podczas zajęć będziemy korzystać z rzetelnej wiedzy opartej na wiarygodnych źródłach i kierować energię ku tworzeniu oraz poszukiwaniu twórczych strategii przetrwania.

Zajęcia realizowane w Domu Utopii są szansą na zapoznanie się z bogatym programem edukacyjnym oferującym odpowiedź na wyzwania, przed jakimi stoi ludzkość w dobie katastrof ekologicznych. Podstawowym celem Szkoły jest wyrobienie w słuchaczkach i słuchaczach ekokrytycznej refleksji, otwarcie na inne sposoby myślenia, konieczne do tego, aby lepiej radzić sobie z kryzysami ekologicznymi.

JĘZYK JEST KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Jeśli język wyznacza granice świata, w którym żyjemy, to literatura staje na pierwszym froncie w walce o naszą przyszłość. Dlatego istotnym elementem pracy w Szkole jest namysł nad sposobami czytania, słuchania i mówienia, do czego szczególnie prowokuje nas twórczość poszukująca nowych form ekspresji, potrzebnych, by przemyśleć relację między istotami ludzkimi a nie-ludzką naturą. Kluczowym elementem programu jest więc naświetlenie związku między nimi, z uwzględnieniem przeplatających się perspektyw nauk przyrodniczych i humanistyki.

KIERUNKI I CELE

Szkoła Ekopoetyki nie jest szkołą pisania. Jej celem jest stworzenie i ugruntowanie w Słuchaczkach i Słuchaczach kompetencji ekologicznej, która przełoży się na ich twórcze i zawodowe praktyki. W krakowskiej edycji Szkoły położymy nacisk na słuchanie, swobodną rozmowę oraz wymianę doświadczeń z wielu obszarów życia. Zajmiemy się literaturą, filmem, muzyką i wieloma innymi dziedzinami sztuki. Kwestie środowiskowe będziemy badać w świetle nauk przyrodniczych, humanistycznych i szeroko pojętej kultury.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SŁUCHACZEM SZKOŁY EKOPOETYKI?

Od naszych Słuchaczek i Słuchaczy nie wymagamy konkretnej wiedzy ani wykształcenia kierunkowego, a jedynie gotowości do uczestnictwa w zajęciach o zróżnicowanej tematyce. Chcielibyśmy, aby dołączyły do nas osoby odnajdujące się w obszarze wrażliwości, która jest bliska założeniom Szkoły – takie, które interesują zarówno zagadnienia dotyczące ekologii, ale również literatury, filmu, muzyki i szeroko pojętej kultury. Wszystkie spotkania będą się odbywały w języku polskim.

ZGŁOSZENIA

W zajęciach realizowanych w ramach krakowskiej Szkoły Ekopoetyki będzie mogło wziąć udział 15 osób.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line w terminie do 31 marca. W zgłoszeniu należy umieścić biogram opisujący historię edukacji, własne działania twórcze i/lub zainteresowania (150 słów) oraz uzasadnienie chęci udziału (150 słów).

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi: 3 kwietnia 2023 r.

Koszt karnetu na cały cykl zajęć krakowskiej Szkoły Ekopoetyki (cztery weekendy) wynosi 300 zł.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj: https://domutopii.pl/category/projekty/szkola-ekopoetyki/

 


 

WEEKEND TRZECI: 19–20–21 MAJA

Tematem trzeciego zjazdu będzie zmiana. Zastanowimy się, jakiego języka używamy współcześnie do rozmowy o środowisku naturalnym i w jaki sposób możemy go kształtować na nowo. Porozmawiamy o tym, co możemy zmienić w otaczającej nas rzeczywistości jako jednostki, a co wymaga zmian systemowych. Przećwiczymy „nazywanie świata” podczas warsztatów teatralnych i literackich oraz spaceru przyrodniczego.

 

19.05 – PIĄTEK

18:00–21:00
Warsztaty teatralne
Prowadzenie: Małgorzata Lech i Marta Pawlik

 

20.05 – SOBOTA

13:30–15:30
Warsztaty: Zmiana instytucjonalna
Prowadzenie: Aleksandra Gołdys

16:00–18:00
Warsztaty literackie
Prowadzenie: Michał Książek

19:00–22:00
Prelekcja o muzyce „czwartego świata” i sesja słuchania
Prowadzenie: Grzegorz Czemiel

 

21.05 – NIEDZIELA

9:00–12:00
Spacer przyrodniczy
Prowadzenie: Michał Książek