Kwiecień–czerwiec 2023 Szkoła ekopoetyki: Weekend pierwszy

Prowadzenie
Julia Fiedorczuk, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Małgorzata Szydłowska, Łukasz Trzciński
czas trwania → 120-180 minut (każdy z punktów programu)

Zapraszamy do Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii na zajęcia pierwszej krakowskiej Szkoły Ekopoetyki! W programie, który zostanie zrealizowany w ciągu czterech weekendów – od kwietnia do czerwca 2023 r. – znalazły się warsztaty i wykłady, dyskusje i spacery, wspólne sesje czytania i słuchania, wiele ciekawych rozmów i dyskusji. Szkoła Ekopoetyki została pomyślana przede wszystkim jako przestrzeń spotkania, w której kwestie filozoficzne i antropologiczne przenikają się z literaturą i szeroko pojętą sztuką oraz aktywizmem ekologicznym. Słuchaczki i Słuchacze, którzy wezmą udział w pełnym cyklu zajęć, otrzymają dyplomy ukończenia całego kursu i impuls do realizacji swoich dalszych działań i projektów.

EKOPOETYKA W DOMU UTOPII

Zgodnie z greckim źródłosłowem, ekopoetyka oznacza tworzenie (poiesis) domu (oikos). Dlatego do głównych zadań Szkoły Ekopoetyki należy eksplorowanie możliwości zamieszkiwania Ziemi w sposób bardziej etyczny i zrównoważony, a także kształtowanie wybraźni ekologicznej, która pozwoli na tworzenie bardziej adekwatnych i mniej destrukcyjnych wyobrażeń na temat świata. Podczas zajęć będziemy korzystać z rzetelnej wiedzy opartej na wiarygodnych źródłach i kierować energię ku tworzeniu oraz poszukiwaniu twórczych strategii przetrwania.

Zajęcia realizowane w Domu Utopii są szansą na zapoznanie się z bogatym programem edukacyjnym oferującym odpowiedź na wyzwania, przed jakimi stoi ludzkość w dobie katastrof ekologicznych. Podstawowym celem Szkoły jest wyrobienie w słuchaczkach i słuchaczach ekokrytycznej refleksji, otwarcie na inne sposoby myślenia, konieczne do tego, aby lepiej radzić sobie z kryzysami ekologicznymi. 

JĘZYK JEST KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Jeśli język wyznacza granice świata, w którym żyjemy, to literatura staje na pierwszym froncie w walce o naszą przyszłość. Dlatego istotnym elementem pracy w Szkole jest namysł nad sposobami czytania, słuchania i mówienia, do czego szczególnie prowokuje nas twórczość poszukująca nowych form ekspresji, potrzebnych, by przemyśleć relację między istotami ludzkimi a nie-ludzką naturą. Kluczowym elementem programu jest więc naświetlenie związku między nimi, z uwzględnieniem przeplatających się perspektyw nauk przyrodniczych i humanistyki.

KIERUNKI I CELE

Szkoła Ekopoetyki nie jest szkołą pisania. Jej celem jest stworzenie i ugruntowanie w Słuchaczkach i Słuchaczach kompetencji ekologicznej, która przełoży się na ich twórcze i zawodowe praktyki. W krakowskiej edycji Szkoły położymy nacisk na słuchanie, swobodną rozmowę oraz wymianę doświadczeń z wielu obszarów życia. Zajmiemy się literaturą, filmem, muzyką i wieloma innymi dziedzinami sztuki. Kwestie środowiskowe będziemy badać w świetle nauk przyrodniczych, humanistycznych i szeroko pojętej kultury. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SŁUCHACZEM SZKOŁY EKOPOETYKI?

Od naszych Słuchaczek i Słuchaczy nie wymagamy konkretnej wiedzy ani wykształcenia kierunkowego, a jedynie gotowości do uczestnictwa w zajęciach o zróżnicowanej tematyce. Chcielibyśmy, aby dołączyły do nas osoby odnajdujące się w obszarze wrażliwości, która jest bliska założeniom Szkoły – takie, które interesują zarówno zagadnienia dotyczące ekologii, ale również literatury, filmu, muzyki i szeroko pojętej kultury. Wszystkie spotkania będą się odbywały w języku polskim.

ZGŁOSZENIA

W zajęciach realizowanych w ramach krakowskiej Szkoły Ekopoetyki będzie mogło wziąć udział 15 osób.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line w terminie do 31 marca. W zgłoszeniu należy umieścić biogram opisujący historię edukacji, własne działania twórcze i/lub zainteresowania (150 słów) oraz uzasadnienie chęci udziału (150 słów).

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi: 3 kwietnia 2023 r.

Koszt karnetu na cały cykl zajęć krakowskiej Szkoły Ekopoetyki (cztery weekendy) wynosi 300 zł.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj: https://domutopii.pl/category/projekty/szkola-ekopoetyki/

 


 

WEEKEND PIERWSZY: 14–15–16 KWIETNIA

Podczas pierwszego zjazdu zastanowimy się, co oznaczają dziś katastrofy ekologiczne. Weźmiemy pod lupę emocje towarzyszące nam w epoce zmian klimatu i zastanowimy się wspólnie, w jaki sposób możemy je wyrażać. Przyjrzymy się literaturze, kulturze materialnej i otoczeniu, w którym funkcjonują uczestnicy Szkoły. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możemy tworzyć dom na uszkodzonej planecie i jakiego języka możemy używać do opisu współczesnych wyzwań i zagrożeń.

 

14.04 – PIĄTEK

18:0020:00
Powitanie i wykład otwarcia
Prowadzenie: Julia Fiedorczuk

 

15.04 – SOBOTA

10:3012:30
Warsztat lekturowy: wspólne czytanie wierszy i rozmowa
Prowadzenie: Julia Fiedorczuk

13:0015:00
Warsztaty: psychologia a klimat
Prowadzenie: Joanna Grzymała-Moszczyńska

16:0018:00
Spotkanie z Archeologią Codzienności
Prowadzenie: Małgorzata Szydłowska

 

16.04 – NIEDZIELA

10:0013:00
Spacer nowohucki śladem Archeologii Codzienności
Prowadzenie: Łukasz Trzciński