Kwiecień–czerwiec 2023 Szkoła ekopoetyki: Weekend drugi

Prowadzenie
Anna Nacher, Maciej Rosiński, Agata Puwalska, Rafał Mazur
czas trwania → 120-180 minut (każdy z punktów programu)

Zapraszamy do Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii na zajęcia pierwszej krakowskiej Szkoły Ekopoetyki! W programie, który zostanie zrealizowany w ciągu czterech weekendów – od kwietnia do czerwca 2023 r. – znalazły się warsztaty i wykłady, dyskusje i spacery, wspólne sesje czytania i słuchania, wiele ciekawych rozmów i dyskusji. Szkoła Ekopoetyki została pomyślana przede wszystkim jako przestrzeń spotkania, w której kwestie filozoficzne i antropologiczne przenikają się z literaturą i szeroko pojętą sztuką oraz aktywizmem ekologicznym. Słuchaczki i Słuchacze, którzy wezmą udział w pełnym cyklu zajęć, otrzymają dyplomy ukończenia całego kursu i impuls do realizacji swoich dalszych działań i projektów.

EKOPOETYKA W DOMU UTOPII

Zgodnie z greckim źródłosłowem, ekopoetyka oznacza tworzenie (poiesis) domu (oikos). Dlatego do głównych zadań Szkoły Ekopoetyki należy eksplorowanie możliwości zamieszkiwania Ziemi w sposób bardziej etyczny i zrównoważony, a także kształtowanie wybraźni ekologicznej, która pozwoli na tworzenie bardziej adekwatnych i mniej destrukcyjnych wyobrażeń na temat świata. Podczas zajęć będziemy korzystać z rzetelnej wiedzy opartej na wiarygodnych źródłach i kierować energię ku tworzeniu oraz poszukiwaniu twórczych strategii przetrwania.

Zajęcia realizowane w Domu Utopii są szansą na zapoznanie się z bogatym programem edukacyjnym oferującym odpowiedź na wyzwania, przed jakimi stoi ludzkość w dobie katastrof ekologicznych. Podstawowym celem Szkoły jest wyrobienie w słuchaczkach i słuchaczach ekokrytycznej refleksji, otwarcie na inne sposoby myślenia, konieczne do tego, aby lepiej radzić sobie z kryzysami ekologicznymi.

JĘZYK JEST KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Jeśli język wyznacza granice świata, w którym żyjemy, to literatura staje na pierwszym froncie w walce o naszą przyszłość. Dlatego istotnym elementem pracy w Szkole jest namysł nad sposobami czytania, słuchania i mówienia, do czego szczególnie prowokuje nas twórczość poszukująca nowych form ekspresji, potrzebnych, by przemyśleć relację między istotami ludzkimi a nie-ludzką naturą. Kluczowym elementem programu jest więc naświetlenie związku między nimi, z uwzględnieniem przeplatających się perspektyw nauk przyrodniczych i humanistyki.

KIERUNKI I CELE

Szkoła Ekopoetyki nie jest szkołą pisania. Jej celem jest stworzenie i ugruntowanie w Słuchaczkach i Słuchaczach kompetencji ekologicznej, która przełoży się na ich twórcze i zawodowe praktyki. W krakowskiej edycji Szkoły położymy nacisk na słuchanie, swobodną rozmowę oraz wymianę doświadczeń z wielu obszarów życia. Zajmiemy się literaturą, filmem, muzyką i wieloma innymi dziedzinami sztuki. Kwestie środowiskowe będziemy badać w świetle nauk przyrodniczych, humanistycznych i szeroko pojętej kultury.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SŁUCHACZEM SZKOŁY EKOPOETYKI?

Od naszych Słuchaczek i Słuchaczy nie wymagamy konkretnej wiedzy ani wykształcenia kierunkowego, a jedynie gotowości do uczestnictwa w zajęciach o zróżnicowanej tematyce. Chcielibyśmy, aby dołączyły do nas osoby odnajdujące się w obszarze wrażliwości, która jest bliska założeniom Szkoły – takie, które interesują zarówno zagadnienia dotyczące ekologii, ale również literatury, filmu, muzyki i szeroko pojętej kultury. Wszystkie spotkania będą się odbywały w języku polskim.

ZGŁOSZENIA

Nabór zgłoszeń na pełen program Szkoły Ekopoetyki jest już zamknięty, ale wciąż możecie kupić wejściówki na wybrane wydarzenia.

W ramach drugiego weekendu dodatkowe wejściówki dostępne są na:

Wykład o post-dzikości

Prowadzenie: Anna Nacher

Profesorka nadzwyczajna w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierowniczka Zakładu Mediów Audiowizualnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, badaniach nad dźwiękiem, sztuce mediów, e-literaturze, grach wideo w strategiach artystycznych. Aktualnie bada estetykę obrazowania post-cyfrowego (rzeczywistość wirtualna, obrazowanie zautomatyzowane), internet platforms, oraz niereprezentacjonistyczną teorię mediów. Stypendystka Fulbrighta i redaktor naczelna Przeglądu Kulturoznawczego. Zastępczyni przewodniczącej Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. Od grudnia 2019 w Board of Directors międzynarodowej organizacji Electronic Literature Organization.

 

Warsztaty „Zmień to, jak słuchasz i słuchaj, jak się zmieniasz” – słuchanie, poznanie i ekologia akustyczna.

Prowadzenie: Rafał Mazur

Muzyk i filozof. W swojej działalności artystycznej łączy muzykę improwizowaną, nagrania terenowe, soundscape composition i instalacje dźwiękowe. W ramach projektu „Wielki Dźwięk nie brzmi” łączy aktywność dźwiękową z zagadnieniami poznawczymi. W ramach Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii realizuje cykl Koncertów Głebokiego Słuchania. Projekt zapoczątkował tworzenie „Audiosfery” w której trwają prace nad budową Ogrodu Ciszy. Tworzy autorski projekt filozoficzny „Listening Philosophy” w którym stara się skonstruować ramy możliwego systemu myślowo-poznawczego wyprowadzonego ze sposobu funkcjonowania zmysłu słuchu i opisać cechy kultury audiocentrycznej. 

 


 

WEEKEND DRUGI: 28–29–30 KWIETNIA

Drugi zjazd będzie poświęcony zmysłom oraz uwadze językowej. Postaramy się zrozumieć nasze „zanurzenie” w świecie, uruchamiając koncentrację i świadomy oddech. Naświetlimy te kwestie z perspektywy językoznawstwa kognitywnego i posłuchamy, w jaki sposób są wyrażane w poezji. Na koniec posłuchamy dźwięków świata podczas warsztatu poświęconego audiosferze.

 

28.04 – PIĄTEK

18:00–20:00
Wykład o post-dzikości
Prowadzenie: Anna Nacher

 

29.04 – SOBOTA  

14:00–16:00
Warsztaty: Biblioteka oddechów
Prowadzenie: Anna Nacher

16:30–18:30
Warsztaty: Metafory klimatu
Prowadzenie: Maciej Rosiński

19:00–21:00
Wieczór poetycki
Prowadzenie: Agata Puwalska

 

30.04 – NIEDZIELA

12:00–15:00
Warsztaty dźwiękowe
Prowadzenie: Rafał Mazur