Herstoryczne spotkania literackie Spotkanie z Ingą Iwasiów

Prowadzenie
Paulina Małochleb

Zapraszamy na cykl herstorycznych spotkań literackich wokół książek, które można znaleźć w Czytelni Domu Utopii. Motywem przewodnim cyklu są bohaterki, prekursorki, kobiety zwykłe i niezwykłe, które inspirują i przecierają mało znane szlaki. Do naszych spotkań zaprosiliśmy zarówno autorki i autorów nowości wydawniczych, jak i osoby, z którymi porozmawiamy na temat nieco starszych książek.

czas trwania → około 120 minut

Powieść Późne życie (Wydawnictwo Drzazgi, 2023) Ingi Iwasiów diagnozuje nasze lęki i zaskakuje, podsuwając co chwilę inny punkt widzenia. Podczas spotkania przyjrzymy się opisywanym przez autorkę małym i wielkim apokalipsom, lokalnym i globalnym końcom – życia, przyrody, rzeczywistości w znanej dotąd postaci. Końcom powtarzalnym, jak jesienna zagłada tysięcy wyrzucanych na brzeg meduz i zawsze niewczesnym, jak śmierć kogoś bliskiego. Wreszcie – strategiom przetrwania w obliczu kryzysu i permanentnego stanu wyjątkowego. Spotkanie będzie również okazją do rozmowy z Ingą Iwasiów na temat jej najnowszej książki Widok z okna w podróży, która ukaże się w Biurze Literackim 6 maja 2024 roku.


Prof. dr hab. Inga Iwasiów – krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teoretyczka literatury, poetka. Od 2000 roku profesorka Uniwersytetu Szczecińskiego. Jurorka Nagrody Literackiej „Nike”. Wydała między innymi tomy rozpraw i esejów: Gender dla średnio zaawansowanych, Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj, zbiory wierszy Miłość i 39/41, opowiadania Smaki i dotyki oraz powieści Bambino, Ku słońcu, Na krótko. Nominowana za całokształt twórczości do Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima (2019).

Dr Paulina Małochleb – krytyczka, badaczka literatury i wykładowczyni. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów, stypendystka NCK „Młoda Polska”. Autorka książki Przepisywanie historii oraz bloga ksiazkinaostro.pl. W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie kieruje Ośrodkiem Komunikacji. Publikuje w „Przekroju”, „Polityce” i Krytyce Politycznej. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Fot. Agata Zbylut