Pokazy multimedialne ŁAWICA

Artystka
Aleka Polis
Osoby kuratorskie
Łukasz Trzciński, Dominik Stanisławski
Współpraca
Krakowskie Centrum Choreograficzne i BailaTon Dance

Realizacja Aleki Polis w Domu Utopii jest częścią projektu „Sensorium poszerzone” finansowanego ze środków Funduszu Stabilizacyjnego dla Kultury i Edukacji 2022 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Goethe Institut.

Dom Utopii

 

krakers

 

Dni Otwarte UE

 

Auswartiges Amt

 

Goethe Institut
czas trwania → 90 minut (wernisaż), 180 minut (pokazy wideo)

„Ławica” to seria grupowych działań choreograficznych, dla których punkt odniesienia stanowią lekceważone, jak się wydaje, przez człowieka a funkcjonujące z powodzeniem w przyrodzie nieludzkiej – niehierarchiczne konstrukty społeczne. Realizacja artystki stanowi namysł nad zasadami współ-bycia, społecznego funkcjonowania czy negocjacji zajmowanych przez jednostki tworzące grupę pozycji. „Ławica” bada dynamikę grupowych relacji, procesy kształtowania się i odkształcania hierarchii, wzajemne oddziaływania jednostek i sposoby funkcjonowania zbiorowości.  

Projekt jest wciąż rozwijany, pokazy na Dużej Scenie Teatru Łaźnia Nowa stanowią prapremierową odsłonę realizacji artystki.

W toku kilkugodzinnych, rejestrowanych przez kamery, działań odbywających się na małej scenie Teatru Łaźnia Nowa, powstała praca wideo dokumentująca wspólne ruchowych poszukiwania, które w wymiarze praktycznym przyjęły formę sesji terapeutycznych. Dotychczas w działaniach artystki wzięły udział m. in. osoby uchodźcze dotknięte traumą wojenną, z niepełnosprawnościami ruchowymi, psychicznymi, jak i intelektualnymi. Rozwój projektu przewiduje zaangażowanie zróżnicowanych grup zawodowych urzędniczych czy też zróżnicowanych środowisk naukowych (ekonomistów), stanowiących także punkt wyjścia do możliwego przyszłego performansu/happeningu/spektaklu.

Prosimy o uprzednią rezerwację miejsc za pośrednictwem przycisku "zapisz się" lub  pod adresem rezerwacja@domutopii.pl

Pokazy odbywają się w ramach Cracow Art Week KRAKERS oraz Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Aleksandra Polisiewicz (pseud. Aleka Polis) – artystka wizualna tworząca w obszarze sztuki (post) krytycznej oraz feministycznej. Anarchistka, aktywista, eksperymentatorka. W swoich realizacjach posługuje się wideo, fotografią cyfrową, malarstwem, tworzy animacje oraz filmy dokumentalne, a także obiekty i manifesty. Jej (post)krytyczna twórczość otwiera pole do refleksji na temat rekonstrukcji tożsamości, podmiotowości w przestrzeni kontrolowanej przez szeroko pojętą władzę. Podejmuje tematy związane z wykluczeniem oraz nierównością społeczną. Do ważniejszych prac artystki należą m.in. „Bestiarium Podświadomości”, „Matryca”, „IBM Dedicated”, „Wartopia”, cykl protestów „Rosa Rotes”, „Błąd w czasoprzestrzeni”, „krajobrazy przed i po -rewolucyjne”. Działa jako streetworkerka z osobami z niepełnosprawnościami oraz w kryzysie bezdomności.


Fot. Tomasz Talerzak