Herstoryczne spotkania literackie Dyskusja z udziałem Moniki Świerkosz i Magdaleny Milert

Prowadzenie
Paulina Małochleb

Zapraszamy na cykl herstorycznych spotkań literackich wokół książek, które można znaleźć w Czytelni Domu Utopii. Motywem przewodnim cyklu są bohaterki, prekursorki, kobiety zwykłe i niezwykłe, które inspirują i przecierają mało znane szlaki. Do naszych spotkań zaprosiliśmy zarówno autorki i autorów nowości wydawniczych, jak i osoby, z którymi porozmawiamy na temat nieco starszych książek.

czas trwania → około 120 minut

21 czerwca naszymi gościniami będą Monika Świerkosz i Magdalena Milert, z którymi porozmawiamy na temat Anny Ptaszyckiej (1911-1967) – architektki, urbanistki, harcerki, uczestniczki powstania warszawskiego, pionierki projektowania zieleni w miastach. Ptaszycka była absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W okresie międzywojennym wraz z mężem, Tadeuszem Ptaszyckim, prowadziła w Warszawie biuro projektowe. Podczas II wojny światowej prowadziła badania nad organizacją miejskich terenów zielonych, brała udział w walce konspiracyjnej w szeregach Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej. Po wybuchu powstania warszawskiego przyłączyła się do walk, osiągnęła stopień podporucznika i otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami. Ponadto otrzymała Złoty Krzyż Zasługi (1954) i Medal 10-lecia Polski Ludowej (1954). Po wojnie była zaangażowana w pracę Biura Odbudowy Stolicy, a w drugiej połowie lat 40. XX w. w odbudowę Wrocławia. Od lat 50. XX w. mieszkała i pracowała w Krakowie, gdzie między innymi współtworzyła plany ogólne miasta i była adiunktką na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.


Podczas spotkanie porozmawiamy o herstorii Anny Ptaszyckiej, jak również przyjrzymy się jej działalności urbanistycznej i architektonicznej. Punktem wyjścia do rozmowy będzie jej książka Przestrzenie zielone w miastach z 1950 roku (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1950). 


Dr hab. Monika Świerkosz – profesorka uczelni na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z kobiecym pisaniem w perspektywie poetologicznej i historycznej, jak również teorią krytyczną, filozofią feministyczną, zwłaszcza w zakresie problematyki ciała, posthumanizmu i niepełnosprawności. Redaktorka naczelna czasopisma „Wielogłos”, współtworzy Pracownię Pytań Krytycznych na Wydziale Polonistyki UJ. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku   Literackim”, „Didaskaliach”, „FA-arcie”, „Opcjach”, „Zadrze” i w „Znaku”, w którym w latach 2021 – 2022 prowadziła rubrykę „Książki zapomniane”. Jest autorką książek: W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm (2014) oraz Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm (2017).


Magdalena Milert – absolwentka Politechniki Śląskiej. Architektka, Urbanistka. W swoich social media jako @pieing opowiada o gospodarce przestrzennej, architekturze, urbanistyce oraz psychologii przestrzeni. Propaguje dobry miejski UX. Podkreśla, że miasto ma być zrobione porządnie i dostępne dla wszystkich, a także zaadaptowane do zmian klimatycznych, wyróżniona w Kobietach Forbes Women 2021.


Dr Paulina Małochleb – krytyczka, badaczka literatury i wykładowczyni. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów, stypendystka NCK „Młoda Polska”. Autorka książki Przepisywanie historii oraz bloga ksiazkinaostro.pl. W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie kieruje Ośrodkiem Komunikacji. Publikuje w „Przekroju”, „Polityce” i Krytyce Politycznej. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Fot. Adrianna Sołtys (zdjęcie Magdaleny Milert); archiwum prywatne (zdjęcie Moniki Świerkosz)