Nie śpimy lecimy!

Projekt Nie śpimy lecimy! jest realizowany w ramach współpracy pomiędzy Teatrem Łaźnia Nowa a Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych IFKA. Adresatami projektu jest młodzież w wieku 15-20 lat z terenu Nowej Huty, przejawiająca problemy niedostosowania społecznego. Projekt kłada się z trzech części: warsztatów teatralnych i spektaklu Nie śpimy lecimy!, warsztatów socjoterapeutycznych Flat Kids oraz lotu do Bilbao w Hiszpanii. Warsztaty wokół spektaklu i Flat Kids realizujemy od kwietnia do czerwca 2012 roku, zwieńczeniem tej części będzie premiera spektaklu Nie śpimy, lecimy!  i wystawa poświęcona realizacji projektu Flat Kids w Teatrze Łaźnia Nowa. Lot do Bilbao został zaplanowany na lipiec 2012 roku. 

Naszym celem jest pokazanie młodzieży niedostosowanej społecznie, że przy włożonym wysiłku, pracy nad sobą, odnajdywaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu, mogą realizować własne marzenia, a tym samym wznieść się wyżej. Dążymy to tego, aby młodzi ludzie, biorący udział w projekcie, mogli zmienić swoją postawę wobec osiągania celów życiowych. Zmiany te będą możliwe dzięki metodzie socjoterapii, która zakłada rozpoznanie problemu, stworzenie diagnozy i pracy nad korektą zachowań.

Reżyseria
Marta Waldera, Jakub Kotyński
Grupa projektowa
Agata Sulma, Kinga Switzer, Marzenia Żurawska.
Koordynator projektu
Małgorzata Znosko
Organizatorzy
Teatr Łaźnia Nowa, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych IFKA
Premiera
25 czerwca 2012