Regulations

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA WYDARZENIA W TEATRZE ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE

I. Informacje dla widzów

 

 1. Zakup biletów na wydarzenia w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w cennikach biletów, z tym zastrzeżeniem że zmiany nie mogą dotyczyć cen biletów już zakupionych bądź zarezerwowanych.
 4. W Teatrze obowiązują następujące rodzaje biletów: bilety normalne i bilety ulgowe.
 5. Widzowie, którzy nabyli bilety są zobowiązani do punktualnego przybycia do Teatru i wejścia na spektakl. Widzowie, którzy nie pojawią się przed ustaloną godziną rozpoczęcia spektaklu nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy, o ile przerwa w spektaklu jest przewidziana.
 6. Sprzedaż biletów odbywa się: w Kasie Teatru, przez oficjalną stronę internetową Teatru www.laznianowa.pl, na stronach internetowych Partnerów Teatru oraz we współpracy z innymi organizacjami po zawarciu odpowiednich umów.
 7. Bilety ulgowe należy okazywać wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi. W przypadku nieokazania lub nieposiadania dokumentu uprawniającego do ulgi bilety ulgowe są nieważne, a osoba je posiadająca nie zostanie wpuszczona na spektakl (wydarzenie).
 8. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby, którym przysługuje status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych – po okazaniu ważnej legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zakupu biletu ulgowego.
 9. Studenci uczelni teatralnych i filmowych oraz kierunków teatralnych na innych uczelniach uprawnieni są do zakupu wejściówek w kasie Teatru w cenie 15 zł po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.
 10. Pracownicy instytucji kultury uprawnieni są do zakupu wejściówek w kasie Teatru w cenie 15 zł.
 11. Teatr ustala indywidualne zniżki dla współpracujących organizacji, przedsiębiorstw, fundacji oraz osób prywatnych.
 12. Teatr honoruje Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz program Kraków dla rodziny „N”.
 13. Podczas trwania spektakli (wydarzeń) obowiązuje zakaz rejestracji audiowizualnej spektaklu (wydarzenia), w tym osób wystawiających spektakl oraz innych widzów i uczestników spektaklu (wydarzenia), oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
 14. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić przed rozpoczęciem płatności w kasie.
 15. Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane w Teatrze przez podmioty zewnętrzne są każdorazowo określane przez organizatora wydarzenia.

 

II. Rezerwacje biletów

 

 1. W przypadku rezerwacji mailowej lub telefonicznej biletów Widzowie wyrażają zgodę na kontakt przez Teatr pod danymi podanymi w rezerwacji.
 2. Wysłanie prośby o rezerwację drogą mailową nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji. Rezerwacja jest dokonana wyłącznie w sytuacji gdy Teatr prześle potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 3. Rezerwacje biletów, które nie zostały opłacone w terminie podanym przez Teatr, wygasają automatycznie z upływem terminu do ich opłacenia.
 4. W trakcie odbioru biletu należy podać numer rezerwacji bądź imię i nazwisko osoby rezerwującej. Nie wolno udostępniać numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku przekazania numeru rezerwacji osobom trzecim Teatr nie ponosi za to jakiejkolwiek odpowiedzialności, w szczególności w przypadku niemożliwości uczestniczenia w spektaklu (wydarzeniu).
 5. Zakupu bądź rezerwacji biletu dokonać można jedynie imiennie lub na członka rodziny zamieszkującego w jednym gospodarstwie domowym. Zakup biletów przez osoby niezamieszkujące wspólnie możliwy jest wyłącznie w imieniu własnym.

 

III. Zwroty, reklamacje i wymiany biletów

 

 1. Widzom, którzy spóźnili się na spektakl (wydarzenie) nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
 2. Zwrot biletu możliwy jest do 7 dni roboczych przed wydarzeniem.
 3. Zwrot pieniędzy za zwrócony bilet następuje w tej samej formie w jakiej bilety zostały opłacone.
 4. Przy zwrocie biletów zakupionych w kasie Teatru, opłaconych kartą bądź gotówką, konieczny jest paragon.
 5. Przy zwrocie biletów zakupionych przez stronę internetową Teatru konieczny jest numer transakcji.
 6. W wypadku odwołania wydarzenia przez Teatr, zwrot pieniędzy za bilet zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych.
 7. Istnieje możliwość wymiany zakupionych biletów na inne wydarzenie, z tym zastrzeżeniem że jeśli bilet na inne wydarzenie jest droższy niż bilet na wydarzenie, którego wymiana dotyczy, wówczas należy dopłacić brakującą kwotę.
 8. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: bilety@laznianowa.pl. Złożone reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych.

 

 IV.    Zakup biletów on-line

 

 1. Zakup biletów w systemie on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku wystąpienia problemów z zakupem biletów on-line, pracownicy kasy zobowiązani są dokonać pomocy w finalizacji zakupu.
 3. Sprzedaż biletów w systemie on-line odbywa się zgodnie z procedurą: wybranie biletów on-line przez zakładkę bilety – kup bilet on-line - wypełnienie formularza, zapłata za zamówienie poprzez system płatności Przelewy 24 – otrzymanie przez osobę zamawiającą potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany adres e-mail.
 4. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym bilecie i produkcie jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. Bilety zakupione poprzez system on-line można odebrać w kasie Teatru (po podaniu numeru zamówienia), otrzymać drogą mailową w formacie pdf lub smsem na podany numer telefonu. Nie ma konieczności drukowania biletów zakupionych on-line. Teatr zachęca do okazywania ich na telefonach.
 6. W przypadku nieotrzymania na adres e-mail potwierdzenia z biletem należy przed kontaktem z Teatrem sprawdzić folder SPAM.
 7. Kupujący jest zobowiązany chronić potwierdzenie i nie udostępniać go innym osobom, zwłaszcza zawartego w nim kodu kreskowego służącego identyfikacji biletu specjalnym czytnikiem. Na wydarzenie zostanie wpuszczona pierwsza i tylko jedna osoba posiadająca ważne potwierdzenie.
 8. Faktura na bilety zakupione on-line może zostać wystawiona jedynie na osobę, która dokonała przelewu.
 9. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny - spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail lub numerem telefonu podanymi przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Teatr nie miał wpływu.
 10. Płatności za bilety obsługiwane są przez Przelewy24 – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl.
 11. Nie ma możliwości zakupu on-line wejściówek oraz biletów w specjalnych cenach na podstawie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz karty Kraków dla rodziny „N”.

 

 V.      Karta Widza

 

 1. Karta Widza upoważnia każdorazowo do zakupu dwóch biletów promocyjnych - normalnych w cenie ulgowych, a ulgowych w cenie wejściówek, na dowolnie wybrany spektakl repertuarowy w zależności od dostępności miejsc.
 2. Karta Widza nie upoważnia do zakupu biletów promocyjnych na premiery, festiwale oraz wydarzenia gościnne.
 3. Cena jednostkowa Karty widza wynosi 30 zł.
 4. Karta widza jest ważna 365 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej zakupu. Nie ma możliwości przedłużenia jej ważności.
 5. Kartę Widza można zakupić w kasie Teatru w godzinach jej otwarcia. Można ją opłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 6. Podczas zakupu Karty Widza Klient zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości.
 7. Karta Widza zostaje aktywowana po opatrzeniu jej imieniem i nazwiskiem Klienta oraz po podpisaniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są w kasie oraz na stronie laznianowa.pl.
 8. W przypadku zniszczenia bądź zgubienia Karty Widza Klient powinien niezwłocznie zgłosić się do kasy biletowej. Koszt wyrobienia duplikatu wynosi 5 zł.

 

 VII. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupującego w procesie rezerwacji i sprzedaży biletów jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie (31-977), os. Szkolne 25.
 2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
 3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniania i usunięcia.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Teatru oraz wspierające ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: IOD@LAZNIANOWA.PL