cykl spotkań i warsztatów prowadzonych przez Annę Nacher Biblioteka oddechów

Prowadzenie
Anna Nacher
duration → 5 godzin (każdy z warsztatów) / 90 minut (pokaz instalacji dźwiękowej)

Cykl spotkań i warsztatów prowadzonych przez Annę Nacher, w trakcie których praca z oddechem, głosem i słuchaniem będzie przewodnikiem w eksploracji świadomości ciała w przestrzeni i w relacji z innymi i Innymi (ludźmi, roślinami, bezpośrednim otoczeniem). Będziemy badać związki między oddechem, głosem i praktyką Głębokiego Słuchania, poruszać się pomiędzy miejscami pozostającymi na uboczu tkanki miejskiej Nowej Huty i takimi, które trzeba tej tkance przywrócić. Oddamy oddechowi głos, a głosowi oddech, wpisując się w palimpsestową, wielowarstwową opowieść miasta. Posłuchamy miejsc działania „czwartej natury” – przyrody, która działa na gruzach aktywności ludzkiej i która objęła we władanie miejsca zapomniane, nieczynne lub zniszczone.  W trakcie spotkań będziemy pracować w trzech różnych modalnościach: pracy teoretycznej, pracy warsztatowej oraz pracy z dźwiękiem. Podsumowaniem cyklu będzie instalacja dźwiękowa i kolejna odsłona biblioteki nagrań oddechu.


Sobota, 20 lipca / 10:00-15:00

WARSZTATY MIĘDZY ŻYWIOŁAMI: ARCHIWA BEZDECHU
MIĘDZY PORTEM A EKOSPALARNIĄ

Spotkamy się w miejscu „pomiędzy” żywiołami i pomiędzy historiami. Z jednej strony będzie opowieść o tym, co niesie ogień. Po drugiej stronie port i związany z nim żywioł wody. Przyjrzymy się własnym archiwom bezdechu: miejscom, w których „tracimy oddech”, metaforycznie i dosłownie. Sprawdzimy, czy może to być także miejsce transformacji, w którym na nowo odnajdziemy oddech i głos.

 

Sobota, 3 sierpnia / 10:00-15:00

WARSZTATY: SIŁA GŁOSU
SUSZARNIA. OSIEDLE CENTRUM A1

Znajdujące się na ostatnich kondygnacjach budynku pomieszczenia suszarni to przestrzenie bliżej nieba, wypełnione powietrzem spokojem i oczekiwaniem, w których wewnątrzosiedlowe życie przenika się z prywatnymi historiami mieszkańców. Poszukamy siły głosu, która rodzi się z otwarcia na ruchy powietrza, strefy pograniczne, przepuszczalność granic. Posłuchamy oddechu, który próbuje odnaleźć swoje trajektorie w atmosferycznym niepokoju kryzysu klimatycznego.

 

Sobota, 17 sierpnia / 10:00-15:00

WARSZTATY: NAPOWIETRZANIE, NAGŁOSOWYWANIE
SCHRONY. OSIEDLE CENTRUM A1

Sobota, 31 sierpnia / 17:00-18:30

„BIBLIOTEKA ODDECHÓW”. POKAZ INSTALACJI DŹWIĘKOWEJ
SCHRONY. OSIEDLE CENTRUM A1

Zimnowojenne, podziemne schrony miały tworzyć przestrzeń bezpieczną w czasie największych kryzysów. Miały służyć podstawowemu celowi - podtrzymywaniu biologicznego życia, będąc dla niego swoistą przestrzenią-protezą. Są więc miejscami z niezwykłym potencjałem, zwłaszcza ze względu na mechaniczną mediację oddechu, uzyskiwaną za sprawą urządzeń napowietrzających z epoki, z których nadal mogą korzystać. Tytułowe „NAGŁOSOWYWANIE” jest długiem wobec praktyki poetyckiej Mirona Białoszewskiego i jego „Namuzowywania”. Z inspiracji poezją konkretną, zejdziemy od powierzchni języka do podziemi oddechu szukając miejsc bezpiecznych i schronień w kryzysach ekspresji głosowej.

 

Sobota, 31 sierpnia / 10:00-15:00

WARSZTATY: ODDYCHAJĄC Z TYMI, CO PRZED NAMI
STAWY OSADOWE-KUJAWY

Osadniki służą do wychwytywania zanieczyszczeń stałych odprowadzanych hydraulicznie jak popioły i żużle z siłowni kombinatu oraz szlam żelazonośny pochodzący z mokrego odpylania spalin w stalowni. Zaanektowane przez przyrodę, funkcjonują na styku porządków życia i śmierci, tego co odrzucone i tego, co potencjalne. Po raz kolejny oddech i głos będą naszymi przewodnikami w procesach transformacji – tym razem rozciągniętymi w dłuższych skalach czasowych. „PRZED NAMI” jest tutaj zlokalizowane w porządkach sięgających czasów historycznych (lokalnej historii Nowej Huty) i czasów mitycznych (transformacji elementów i sił natury). W jaki sposób te porządki zachodzą na siebie? Jak oddech pomaga nam tkać opowieści? W jaki sposób i dlaczego domagają się one weryfikacji?

 

Dr hab. Anna Nacher – pracuje w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na kulturze cyfrowej, badaniach nad dźwiękiem, sztuce mediów, e-literaturze, humanistyce ekologicznej i posthumanizmie. Aktywność naukową łączy z działalnością artystyczną oraz ekologiczną. Od 2015 roku współprowadzi wraz z Markiem Styczyńskim ośrodek permakulturowy Biotop Lechnica na Słowacji.


Fot.: zdjęcie z warsztatów prowadzonych przez Annę Nacher w Domu Utopii