Finał warsztatów fotografii partycypacyjnej z osobami migranckimi HISTORIE ZOBRAZOWANE

Prowadzenie
Tomasz Padło

Organizatorem warsztatów i wydarzenia finałowego jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM UN Migration) oraz Fundacja Bezgranica, a ich pomysłodawcą oraz prowadzącym jest Tomasz Padło.

Dom Utopii jest partnerem wydarzenia.

 

IOM
duration → około 120 minut

Jak opowiedzieć zawiłe historie ludzkich żyć, pokazać trudności z jakimi borykają się ich bohaterowie i zwrócić uwagę opinii publicznej na palące problemy społeczne? Na przykład poprzez zdjęcia.

Photovoiceto metoda tzw. fotografii partycypacyjnej, stosowana w badaniach psychologii społecznej i psychologii społeczności, wypracowana na początku lat 90. przez amerykanki, Caroline C. Wang i Mary Ann Burris. Jest nierzadko stosowana w pracy ze społecznościami zamkniętymi, takimi jak imigranci, mniejszości etniczne czy też z grupami żyjącymi na marginesie społeczeństwa. Można ją także stosować w edukacji jako narzędzie dydaktyczne, w pracy pedagogicznej, w celu ułatwienia uczniom rozmowy o trudnych tematach, oraz jako sposób nie tylko na integrację wewnątrzgrupową, ale i integrację grupy z jej otoczeniem.

Dziesięcioosobowa grupa osób z Ukrainy, nowych mieszkańców i mieszkanek Krakowa, zgromadzona wokół warsztatów „Historie zobrazowane”, na bazie swoich doświadczeń akulturacyjnych oraz dyskusji na temat miasta stworzyła osobiste obrazy jego PRZESTRZENI, oswajając ją i przekształcając w pełne znaczeń MIEJSCA. Fotografia pomogła im dostrzec, to co wcześniej było nienazwane, wypowiedzieć się o sobie i spojrzeć na siebie w inny sposób. Prowadzone w Krakowskim Centrum Integracyjnym od marca do maja tego roku warsztaty umożliwiły uczestnikom i uczestniczkom rejestrowanie i odzwierciedlanie mocnych stron i obaw swojej społeczności oraz stworzyły przestrzeń dla krytycznego dialogu o „zakotwiczeniu” w nowym środowisku poprzez dyskusje w grupie na temat wykonanych fotografii.

Zapraszamy do Domu Utopii na finałową prezentację fotograficznych efektów warsztatów, która będzie okazją do spotkania i rozmowy naszych o emocjach i doświadczeniach przy wspólnym poczęstunku.


Fot. Tomasz Padło