aplikuj do 31 marca

kwiecień–czerwiec 2023 SZKOŁA EKOPOETYKI W DOMU UTOPII

Prowadzenie
Julia Fiedorczuk, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Małgorzata Szydłowska, Łukasz Trzciński, Anna Nacher, Maciej Rosiński, Agata Puwalska, Rafał Mazur, Małgorzata Lech i Marta Pawlik, Aleksandra Gołdys, Michał Książek, Grzegorz Czemiel, Krzysztof M. Maj, Michał Gulik, Michał Matuszewski, Marcin Mokry, Grupa Centrala
duration → 120-180 minut (każdy z punktów programu)

Zapraszamy do Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii na zajęcia pierwszej krakowskiej Szkoły Ekopoetyki! W programie, który zostanie zrealizowany w ciągu czterech weekendów – od kwietnia do czerwca 2023 r. – znalazły się warsztaty i wykłady, dyskusje i spacery, wspólne sesje czytania i słuchania, wiele ciekawych rozmów i dyskusji. Szkoła Ekopoetyki została pomyślana przede wszystkim jako przestrzeń spotkania, w której kwestie filozoficzne i antropologiczne przenikają się z literaturą i szeroko pojętą sztuką oraz aktywizmem ekologicznym. Słuchaczki i Słuchacze, którzy wezmą udział w pełnym cyklu zajęć, otrzymają dyplomy ukończenia Szkoły i impuls do realizacji swoich dalszych działań i projektów.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj: https://domutopii.pl/category/projekty/szkola-ekopoetyki/

Warto się pośpieszyć, bo w tej edycji Szkoły Ekopoetyki jest jedynie 15 miejsc!

Ankietę zgłoszeniową znajdziecie tutaj: https://forms.gle/dgbjtTHSDy674cwi8

Na jej wypełnienie macie czas do 31 marca. Wyniki naboru ogłosimy 3 kwietnia. Koszt karnetu na cały cykl zajęć krakowskiej Szkoły Ekopoetyki (cztery weekendy) wynosi 300 zł.


EKOPOETYKA W DOMU UTOPII

Zgodnie z greckim źródłosłowem, ekopoetyka oznacza tworzenie (poiesis) domu (oikos). Dlatego do głównych zadań Szkoły Ekopoetyki należy eksplorowanie możliwości zamieszkiwania Ziemi w sposób bardziej etyczny i zrównoważony, a także kształtowanie wybraźni ekologicznej, która pozwoli na tworzenie bardziej adekwatnych i mniej destrukcyjnych wyobrażeń na temat świata. Podczas zajęć będziemy korzystać z rzetelnej wiedzy opartej na wiarygodnych źródłach i kierować energię ku tworzeniu oraz poszukiwaniu twórczych strategii przetrwania.

Zajęcia realizowane w Domu Utopii są szansą na zapoznanie się z bogatym programem edukacyjnym oferującym odpowiedź na wyzwania, przed jakimi stoi ludzkość w dobie katastrof ekologicznych. Podstawowym celem Szkoły jest wyrobienie w słuchaczkach i słuchaczach ekokrytycznej refleksji, otwarcie na inne sposoby myślenia, konieczne do tego, aby lepiej radzić sobie z kryzysami ekologicznymi. 

JĘZYK JEST KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Jeśli język wyznacza granice świata, w którym żyjemy, to literatura staje na pierwszym froncie w walce o naszą przyszłość. Dlatego istotnym elementem pracy w Szkole jest namysł nad sposobami czytania, słuchania i mówienia, do czego szczególnie prowokuje nas twórczość poszukująca nowych form ekspresji, potrzebnych, by przemyśleć relację między istotami ludzkimi a nie-ludzką naturą. Kluczowym elementem programu jest więc naświetlenie związku między nimi, z uwzględnieniem przeplatających się perspektyw nauk przyrodniczych i humanistyki.

KIERUNKI I CELE

Szkoła Ekopoetyki nie jest szkołą pisania. Jej celem jest stworzenie i ugruntowanie w Słuchaczkach i Słuchaczach kompetencji ekologicznej, która przełoży się na ich twórcze i zawodowe praktyki. W krakowskiej edycji Szkoły położymy nacisk na słuchanie, swobodną rozmowę oraz wymianę doświadczeń z wielu obszarów życia. Zajmiemy się literaturą, filmem, muzyką i wieloma innymi dziedzinami sztuki. Kwestie środowiskowe będziemy badać w świetle nauk przyrodniczych, humanistycznych i szeroko pojętej kultury. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SŁUCHACZEM SZKOŁY EKOPOETYKI?

Od naszych Słuchaczek i Słuchaczy nie wymagamy konkretnej wiedzy ani wykształcenia kierunkowego, a jedynie gotowości do uczestnictwa w zajęciach o zróżnicowanej tematyce. Chcielibyśmy, aby dołączyły do nas osoby odnajdujące się w obszarze wrażliwości, która jest bliska założeniom Szkoły – takie, które interesują zarówno zagadnienia dotyczące ekologii, ale również literatury, filmu, muzyki i szeroko pojętej kultury. Wszystkie spotkania będą się odbywały w języku polskim.