W corocznym zestawieniu miesięcznika „Teatr” produkcje Łaźni Nowej otrzymały ponad 20 wyróżnień, w tym za najlepszy spektakl, najlepszą nową sztukę, reżyserię, role męskie i żeńskie, scenografię, realizację on line i debiuty.

Najlepsze przedstawienie: 
„Powrót do Reims”, reż. Katarzyna Kalwat 
 
Najlepsza nowa polska sztuka: 
„Powrót do Reims”, Beniamin Bukowski (na podstawie książki D. Eribona)
 
Najlepsza reżyseria: 
Katarzyna Kalwat – „Powrót do Reims”
 
Najlepsza rola męska:
Jacek Poniedziałek w „Powrocie do Reims”
 
Najlepsza rola epizodyczna:
Ewa Skibińska w „Biegunach”, reż. Michał Zadara 
 
Najlepsza adaptacja teatralna:
„Powrót do Reims” – Beniamin Bukowski
„Bieguni” – Michał Zadara, Barbara Wysocka
 
Najlepsza scenografia:
„Bieguni” – Robert Rumas
 
Najlepsza realizacja teatralna w sieci:
„Powrót do Remis”
„Bezpieczne miejsce”
 
Najciekawszy debiut:
Tomasz Fryzeł – „Bezpieczne miejsce”
Franciszek Szumiński – „Oddech”
 
Najlepszy spektakl taneczny:
„Agon”, reż. Dominika Knapik 
 
 
Dziękujemy krytykom za uznanie i już dziś zapraszamy na wyróżnione spektakle.