23 czerwca 2021 roku o 13:00 odbyło się uroczyste otwarcie Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii, połączone z konferencją prasową.

Zobacz zapis transmisji przebiegu konferencji: KLIKNIJ TUTAJ

Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii to najnowsza inicjatywa Teatru Łaźnia Nowa. Miejsce współdziałania, wymiany wspólnoty środowisk artystycznych i mieszkańców Nowej Huty. Projekt obejmuje nowoczesne centrum edukacyjne, pracownie rzemieślnicze, przestrzeń spotkań, rezydencje artystyczne oraz strefę ruchu i odpoczynku.

W budynku, który jednorazowo może pomieścić 600 osób, realizowana będzie pozateatralna linia programowa Łaźni Nowej: koncerty, performance, pokazy filmowe, dyskusje społecznego uniwersytetu, spotkania literackie, warsztaty oraz działania łączące w sobie nowatorskie pomysły, formy i idee. Twórcami Domu Utopii są Małgorzata i Bartosz Szydłowscy, założyciele Łaźni Nowej.

Idea empatii i sztuki towarzyszy nam od początku działalności artystycznej, czyli od ponad 25 lat. Teatry, które stworzyliśmy na krakowskim Kazimierzu, a potem w Nowej Hucie, nie były teatrami w klasycznym znaczeniu tego słowa – mówi Małgorzata Szydłowska, dyrektor ds. Domu Utopii. – Myśleliśmy o nich jak o miejscach szeroko pojętej kultury. Dom Utopii będzie kontynuacją i rozwinięciem tej idei, ale również pewnego rodzaju laboratorium, w którym będziemy poszukiwać zupełnie nowego języka sztuki.

Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii powstał z myślą o mieszkańcach Nowej Huty i artystach z różnych stron świata, ale przestrzeń do swoich działań znajdą w nim równiez organizacje pozarządowe i instytucje międzynarodowe, które rozpowszechniają ideę empatii i zacieśniają więzi międzyludzkie. Zapraszamy do dialogu i współtworzenia tego miejsca.


Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz Miasto Kraków.

Pełna nazwa projektu: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”.