Scenariusze miasta

Od-Nowa Huta aktualizuje spojrzenie na Nową Hutę, uwzględniając zarówno jej przeszłość jak i ewolucję, której doświadczyła dotąd oraz tę, która dopiero nadejdzie. Ujmuje Nową Hutę w kategorii lustra i doświadczenia nowoczesności, zarówno angażowanej na potrzeby reżimów autorytarnych, jak i wobec transformacji postindustrialnej, która w dużej mierze stała się doświadczeniem wspólnym dla wielu europejskich miast na przestrzeni ostatnich 30 lat. Od-Nowa Huta analizuje europejskie ścieżki, ukazując dzielnicę Krakowa na tle przedwojennego Rzymu czy postindustrialnego Bilbao. Śledzi scenariusze gentryfikacji, które nieodwołalnie naznaczyły centra wielu europejskich miast, nie oszczędzając również Krakowa. Jednocześnie antycypuje potencjalne ścieżki dalszej ewolucji dzielnicy w poszukiwaniu jej nowych funkcji gospodarczych, społecznych i artystycznych.

W przeciwieństwie do scenariuszy odgórnych, które zdeterminowały powstawanie dzielnicy, Od-Nowa Huta odwraca perspektywę, uwzględniając jako współcześnie nadrzędną i szczególnie dziś aktualną, perspektywę społeczną. Czego dziś doświadczają mieszkańcy Nowej Huty, jak widzą miejsce, w którym żyją i jakiej przyszłości od niego oczekują?

Zapraszamy na panel dyskusyjny, który poprowadzą eksperci z 6 krajów tworzących klaster EUNIC w Krakowie, dzieląc się doświadczeniami ze swoich ojczystych krajów i odniesieniami, które dostrzegają w Nowej Hucie.

KALENDARZ WYDARZEŃ OD-NOWA HUTA

Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

23.09.2021

godz. 17:00-18:45 – „Od Utopii do rzeczywistości”

Rozmówcy: Géry Leloutre, Georgios Maïllis, Georgi Stanishev
Moderator – Piotr Lewicki

godz. 18:45-20:30 – „Modernizm w architekturze XX wieku”

Rozmówcy: Luca Palmarini, Luigi Valerio
Moderator – Ugo Rufino

24.09.2021

godz. 17:00-18.45 – „Uwodzicielska czy przerażająca? Gentryfikacja i rewitalizacja współczesnych miast Polski, Niemiec i Austrii”

Rozmówcy: Robert Huber, Christian Hanus, Jacek Gądecki
Moderator – Michał Wiśniewski

godz. 18:45-20:30 – „Efekt Bilbao – Nowa Huta”

Rozmówca: José Miguel Fernández Güell
Moderator – Diego Llorente Domínguez

Panele będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy przyjmujemy pod adresem rezerwacja@domutopii.pl

Wydarzenia towarzyszące:

23.09–3.10.2021: wystawa „Przed i za kurtyną – scenariusze solidarności społecznej”, Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

25.09.2021 godz. 18.00 i 20.30: „Koncert życzeń”, monodram w reżyserii Yany Ross, występuje Danuta Stenka, Teatr Łaźnia Nowa

Organizatorzy Od-Nowa Huta: Instituto Cervantes, Institut français de Pologne, Istituto Italiano di Cultura, Bureau Wallonie-Bruxelles à Varsovie, Goethe-Institut, Österreichisches Generalkonsulat Krakau przy strategicznym wsparciu EUNIC

Współpraca: Teatr Łaźnia Nowa / Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii

Fot. Olivo Barbieri, Piazza del Popolo, Roma (Fotografia z wystawy „Przed i za kurtyną – scenariusze solidarności społecznej”)