Choć 14. Festiwal Boska Komedia jest już za nami, spotkania i rozmowy w ramach projektu Boska Komedia TV wciąż są dostępne bezpłatnie na platformie PLAY KRAKÓW. Zapraszamy do oglądania!

HARMONOGRAM Boskiej Komedii TV 2021


Odcinek 1 – W sebaldowskiej ciemni pamięci – rozmowa z Krystianem Lupą

Film Kurta Gerrona z Terezina, umieszczone w powieści W.G.Sebalda fotografie, dokonywane za ich pomocą mistyfikacje oraz nieoczywisty i skomplikowany związek narratora z bohaterem to główne tematy rozmowy przeprowadzonej z reżyserem Krystianem Lupą na marginesie wileńskiego spektaklu. Pasjonująca podróż w kulisy teatru, odsłaniająca przez moment fragment procesu przemiany wielkiej literatury w teatr.

Oglądaj: KLIKNIJ TUTAJ

 

Odcinek 2 – Muzyka? Teatr? – rozmowa z Katarzyną Kalwat wokół spektaklu „Purification”

Jednym z wydarzeń nurtu Purgatorio festiwalu Boska Komedia w Krakowie będzie pokaz "Purification" w reżyserii Katarzyny Kalwat. Jak zwykle w przypadku tej artystki rzecz jest trudna do sklasyfikowania. Koncert to? Spektakl teatralny? Jedno i drugie. W rozmowie z Katarzyną Kalwat porozmawiamy o jej twórczości na przecięciu teatru i muzyki, współpracy z wybitną kompozytorką Agatą Zubel, bo to od jej utworu zaczęło się "Purification", wreszcie o roli aktorki Iwony Budner w całym przedsięwzięciu.

Oglądaj: KLIKNIJ TUTAJ

 

Odcinek 3 – Czechow współczesny – rozmowa wokół spektaklu „Wujaszek Wania” z Małgorzatą Bogajewską, Mają Pankiewicz, Piotrem Pilitowskim

Jednym ze spektakli biorących udział w konkursie Inferno tegorocznego festiwalu Boska Komedia w Krakowie jest "Wujaszek Wania" Antoniego Czechowa w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, zrealizowany w Teatrze Ludowym w Krakowie. Z autorką przedstawienia oraz Mają Pankiewicz (Sonia) i Piotrem Pilitowskim (Iwan Wojnicki), którzy stworzyli w nim świetne role, rozmawiamy o pożytkach z uważnej lektury rosyjskiego pisarza, zmaganiach z postaciami, a także o tym, jak w bohaterach Czechowa odbijają się ich współcześni rówieśnicy.

Oglądaj: KLIKNIJ TUTAJ

 

Odcinek 4 – W lustrze internetu – rozmowa z Aldoną Figurą i Katarzyną Herman

Reżyserka spektaklu „Kruk z Tower”, Aldona Figura oraz odtwórczyni roli Matki, Katarzyna Herman opowiadają o kulisach swojej pracy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Spotkanie z autorem tekstu, Andriejem Iwanowem, korzystanie w pracy z własnych doświadczeń, zmaganie się z postaciami oraz ich nieoczywista relacja, to główne motywy spotkania z Tomaszem Domagałą. Pojawiają się też refleksje nad sposobami pokazywania w teatrze trudnych problemów oraz próby wyciągnięcia właściwych wniosków z odbioru spektaklu przez widzów, zarówno młodych, jak i tych starszych. A w roli głównej Internet, jako pozorny lek na wszystko.

Oglądaj: KLIKNIJ TUTAJ

 

Odcinek 5 – Lustro fundamentalizmu – rozmowa z Mateuszem Pakułą, Bartoszem Szydłowskim, Magdaleną Fertacz, Wojciechem Farugą, Małgorzatą Sikorską-Miszczuk

Nie jest przypadkiem, że w 2021 roku w Polsce pojawiają się dwa dramaty i jedna adaptacja sceniczna opowiadające o punktach stycznych twórczości i wiary. Artysta zostaje postawiony w nich w sytuacji próby – wobec terroru religijnego i terroru sancjonowanego przez równie fundamentalistyczną władzę. Czytamy o Salmanie Rushdim i jego życiu z fatwą, razem z Orianą Fallaci słuchamy opowieści z Iranu po zwycięstwie rewolucji islamskiej, trafiamy do zasypanego śniegiem Karsu w sam środek walki muzłumańskich terorystów z laickim państwem, tureckich narodowców z socjalistami. Polski teatr przygląda się realiom tylko z pozoru egzotycznym, bada społeczeństwo w procesie przemiany, ustępowania demokracji.

Oglądaj: KLIKNIJ TUTAJ

 

Odcinek 6 – Powrót do domu. Powrót do teatru – rozmowa z Małgorzatą Wdowik i Agatą Baumgart wokół spektaklu „Wstyd”

Wstyd domyka trylogię Małgorzaty Wdowik o afektach – jest jednak po Strachu i Gniewie opowieścią bardzo intymną i autobiograficzną. Reżyserka przygląda się sobie, pracuje nad archiwum prywatnym, próbuje nazwać i pokazać relacje z własną matką. Co zrobić z zapamiętanym instynktownym wstydem z dzieciństwa, czym jest wstyd dzisiejszy, dorosły? O czym wstyd mówić. W teatrze jej projekt przybiera formę studium nad prawdą i pamięcią, autentykiem i reprezentacją. Prawdziwa matka i córka z materiałów filmowych i relacji zostają odbite w rolach aktorek, zapośredniczone kilkoma warstwami scenicznej i ekranowej narracji. Co dzieje się w chwili, kiedy artystka przekracza barierę intymności, sama staje się obiektem obserwacji, gry i manipulacji?

Oglądaj: KLIKNIJ TUTAJ

 

Odcinek 7 – W świecie legnickiego Bergmana – rozmowa z Łukaszem Kosem

Wychodząc od adaptacji bergmanowskiego scenariusza, będącego filmową opowieścią o teatrze, reżyser spektaklu „Fanny i Aleksander”, Łukasz Kos stara się przybliżyć proces przeistaczania się teatralnej opowieści w tę realną, opartą na historii i dniu dzisiejszym Legnicy oraz Teatru Modrzejewskiej. Mówi też o tym, w jaki sposób szukał teatralnej formy zdolnej pomieścić te doświadczenia. Jest więc o miłości do teatru, żydowskich korzeniach oraz empatii wobec postaci i aktorów, będącej podstawą zarówno dobrego spektaklu, jak i życia.

Oglądaj: KLIKNIJ TUTAJ

 

Odcinek 8 – Co robić z konfliktami? – rozmowa z Beniaminem Bukowskim

Beniamin Bukowski, wicedyrektor Starego Teatru w rozmowie z Jackiem Cieślakiem mówi o kulisach powołania go do narodowej instytucji, o mediacjach w sprawie konfliktu Poniedziałek-Zmit, który uniemożliwiał granie „Powrotu do Reims” jego autorstwa, a także - na kanwie najnowszej sztuki „Arianie” – o perspektywach Kościoła w Polsce.

Oglądaj: KLIKNIJ TUTAJ

  

Odcinek 9 – Powolne brunatnienie malowideł – rozmowa z aktorem Arturem Święsem

Rozmowa z odtwórcą roli Adolfa Hitlera w spektaklu Roberta Talarczyka „On wrócił”, Arturem Święsem to próba zastanowienia się nad powrotem faszystowskich idei we współczesnym świecie. Znakomity aktor Teatru Śląskiego, korzystając z doświadczeń, wyniesionych ze swojej pracy nad postacią niemieckiego dyktatora, próbuje uchwycić atrakcyjność osoby oraz myśli twórcy III Rzeszy w przestrzeni publicznej początku XXI wieku. Przy okazji pojawia się temat roli mediów w procesie rozprzestrzeniania się niebezpiecznych społecznie idei oraz kwestia wolności słowa i odpowiedzialności za nie w przestrzeni publicznej. A stąd już krok do roli teatru w społeczeństwie.

Oglądaj: KLIKNIJ TUTAJ

 

Odcinek 10 – Post tenebras lux – spotkanie z Agatą Dudą-Gracz wokół Caravaggia

Caravaggio, najsłynniejszy malarz Kontrreformacji, blaski i cienie jego życia, tematyka i sposób ujęcia znanych motywów oraz rola światła i ciemności w procesie malowania obrazów to główne motywy spotkania z wybitną reżyserką teatralną, Agatą Dudą – Gracz, poświęconego pokazowi jej litewskiego spektaklu z Teatru Dramatycznego w Kłajpedzie. Biografia Caravaggia to jednak nie wszystko, w rozmowie Tomasza Domagały pojawiły się bowiem wątki trudnego losu artystów, konformizmu, spowodowanego ciągłym poszukiwaniem przez nich pracy czy autobiograficznych doświadczeń zaklętych w teatr. Pasjonująco i głębiej, niż się komuś może wydawać.

Oglądaj: KLIKNIJ TUTAJ

 


Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.